Prizztech Oy

Nii­na Holap­paPro­jek­ti­pääl­lik­kö
Jari-Pek­ka Nie­miPal­ve­lu­joh­ta­ja

Sataedu

Kris­ta Toi­vo­nenPro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri, hyvin­voin­ti
Hei­di Lai­to­maaPro­jek­ti­toi­mi­ja, hyvin­voin­ti
Jaak­ko Nie­me­läPro­jek­ti­toi­mi­ja, tek­no­lo­gia
Rei­ma Kar­vo­nenPro­jek­ti­toi­mi­ja, jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­ja
Pau­la Haan­pääPro­jek­ti­toi­mi­ja, tek­no­lo­gia
Sini-Char­lot­ta Kam­bergPro­jek­ti­toi­mi­ja, hyvin­voin­ti

Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Sari Meri­lam­piTut­ki­jay­li­opet­ta­ja, tut­ki­mus­ryh­män vetä­jä
Anja Poberz­nikPro­jek­ti­tut­ki­ja

Tampereen yliopisto

Tar­mo Lip­pingPro­fes­so­ri
Mar­ko Lei­noPro­jek­ti­tut­ki­ja

WinNova

Vir­pi Hopea­kan­gasPro­jek­ti­pääl­lik­kö
Han­na Leh­toAsian­tun­ti­jao­pet­ta­ja, simu­laa­tio­pe­da­go­giik­ka
Anna-Mari Jär­ve­läAsian­tun­ti­jao­pet­ta­ja, digi­pe­da­go­giik­ka
Har­riet Haa­vis­toAsian­tun­ti­jao­pet­ta­ja, digi­pe­da­go­giik­ka