Hyötypelien testauksesta monipuolisia kokemuksia
Hankkeen aikana Sataedun osahankkeessa on testattu Kuori Oy:n Yeti-tabletissa olevia hyötypelejä yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa.

Saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la ammat­ti­lai­set sai­vat tie­toa ja tär­kei­tä koke­muk­sia Yeti-table­tis­ta ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta. Osal­lis­ta­mi­sen myö­tä kehit­tä­mi­si­deoi­ta syn­tyi run­saas­ti. Lue lisää saa­duis­ta koke­muk­sis­ta hank­keen lop­pu­jul­kai­sus­ta Satae­dun osios­ta. Jul­kai­su löy­tyy osoit­tees­ta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022053039264