Objektiiviset mittarit arkiliikunnan mittaamisessa

Hank­kees­sa hyö­dyn­ne­tyis­tä ja tut­ki­tuis­ta objek­tii­vi­sis­ta mit­ta­reis­ta voi lukea hank­keen lop­pu­jul­kai­sun Tek­no­lo­gia työ­ka­ve­ri­na: yhtei­siä koke­muk­sia hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giois­ta Sata­kun­ta Digi­Health ‑eko­sys­tee­mis­sä osas­ta kol­me. Jul­kai­su on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022053039264 

Aihee­seen voi tutus­tua myös artik­ke­lis­sa Vink­ke­jä sote-alas­ta kiin­nos­tu­neil­le ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jil­le!