SAVE THE DATE: Hyvinvointiteknologiamessut 9.–10.11.2020
Suuren suosion saavuttaneet Hyvinvointiteknologiamessut pidetään jälleen marraskuussa!

Vuo­den 2020 Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­sut jär­jes­te­tään alus­ta­van aika­tau­lun mukaan maa­nan­tai­na 9.11.2020 Rau­mal­la ja tiis­tai­na 10.11.2020 Poris­sa. Tapah­tu­ma­paik­koi­na toi­mi­vat Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun kam­puk­set.

Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti koro­na­pan­de­mian tilan­net­ta ja hal­li­tuk­sen ohjeis­tuk­sia suur­ta­pah­tu­mis­ta ja toi­mim­me nii­den mukaan. Tie­do­tam­me myö­hem­min lisää.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Sata­kun­ta Digi­Health ja Tule­vai­suu­den sai­raa­la inno­vaa­tio­alus­ta­na ‑hank­keet.

Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen toteut­ta­mi­ses­ta vas­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­ton Porin yksik­kö ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.

Tule­vai­suu­den sai­raa­la inno­vaa­tio­alus­ta­na ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Sata­sai­raa­la. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR).