Webinaarisarja: Hyvinvointi- ja terveysteknologiasta apua koronakriisiin
Millaisia mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveysteknologian palvelut tarjoavat koronakriisin muuttamaan arkeen sosiaali- ja terveysalalle? Miten etäpalveluja voidaan hyödyntää poikkeusoloissa? Millaisilla tavoilla omaiset huomioidaan kiireen keskellä? Miten terveydenhuollon toimintatapoja voidaan tehostaa ja palveluiden laatua parantaa teknologian avulla? Entä miten työn kuormittavuutta voidaan keventää?

Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gias­ta apua koro­na­krii­siin ‑webi­naa­ri­sar­ja käsit­te­lee näi­tä aihei­ta mm. koto­na asu­mi­sen, kun­tou­tuk­sen ja ter­veys­pal­ve­lui­den näkö­kul­mas­ta. Webi­naa­ri­sar­ja toteu­te­taan arki­päi­vi­sin 14.–20.5.2020 klo 9.00 alkaen.

Voit osal­lis­tua yhteen tai useam­paan webi­naa­riin oman aika­tau­lusi ja mie­len­kiin­to­si mukaan. Webi­naa­ri­sar­ja on mak­su­ton, mut­ta edel­lyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 13.5.2020 klo 14.00.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.lyyti.in/Webinaarisarja_Hyvinvointi_ja_terveysteknologiasta_apua_koronakriisiin_0346

Ter­ve­tu­loa!

Ohjel­ma:

Tors­tai 14.5.2020 klo 9.00–11.00: Koto­na asu­mi­nen 1

Per­jan­tai 15.5.2020 klo 9.00–11.00: Koto­na asu­mi­nen 2

Maa­nan­tai 18.5.2020 klo 9.00–10.30: Kun­tou­tus

Tiis­tai 19.5.2020 klo 9.00–11.00: Ter­veys­pal­ve­lut 1

Kes­ki­viik­ko 20.5.2020 klo 9.00–11.00 Ter­veys­pal­ve­lut 2

Lisä­tie­to­ja:
Nii­na Holap­pa
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Prizz­tech Oy / Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke
044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi

Webi­naa­ri­sar­jan jär­jes­tää Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke, jota toteut­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.