Reaaliaikainen hyvinvointitieto antaa tärkeää tietoa ADHD-lapsen unesta ja aktiivisuudesta

Vuo­den 2019 loka­kuus­sa Mewet-kodis­sa vie­rail­lut 8‑vuotiaan ADHD-pojan äiti kiin­nos­tui lap­sen­sa unen ja vuo­ro­kausi­ryt­min sel­vit­tä­mi­ses­tä ja seu­raa­mi­ses­ta. Per­he sai kotiin tes­tauk­seen Viva­go MOVE™ ‑kel­lon, joka mit­taa reaa­liai­kai­ses­ti käyt­tä­jän yöunen mää­rää ja laa­tua sekä päi­vä­ai­kais­ta aktii­vi­suut­ta ja vuo­ro­kausi­ryt­min kehit­ty­mis­tä.

Lue lisää tes­tauk­ses­ta Viva­go Oy:n blo­gis­ta.