Hanke tarjoaa mahdollisuuksia teknologiainnovaatioiden suunnitteluun, testaamiseen ja kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun aidoissa asiakasympäristöissä.

Hankkeessa kehitettävien tuotteiden ja palveluiden tarkoituksena on edistää asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä sekä luoda uusia työvälineitä sote-alan henkilöstölle. Hankkeessa tehdään myös tutkimusta uusien teknologiainnovaatioiden hyödyntämismahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta.

Hankkeen päämääränä on lisätä teknologiaosaamista ja hyvinvointiteknologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla sekä parantaa sote-palveluiden saavutettavuutta, laatua ja asiakaskokemusta.

Satakunta DigiHealth -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2019-31.12.2021. Hankkeen toteutuksesta vastaa Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.